Kokonaisratkaisut

Rakennusten lämmitys kuluttaa 26% koko Suomen energiankulutuksesta. Monet rakennukset ovat liiaksi lämmitettyjä ja asuinhuoneistoissa olosuhteet eivät ole mukavalla tasolla. Lisäksi rakennusten ylläpitoa ei välttämättä tehdä tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Energiakustannusten noustessa rakennusten omistajien on varattava vuosittain enemmän rahaa lämmityskustannusten ja ylläpitokustannusten kattamiseen. Talotohtori ratkaisujen ja palveluiden avulla voidaan ratkaista näitä ongelmia - kustannustehokkaasti yhdellä järjestelmällä.

RATKAISU 1: Energiatehokkuuden optimointipalvelu
Kysyntäjoustopalvelumme kaukolämpölle ja sähkölle yhdessä muiden älykkäiden palveluiden kanssa mahdollistaa tehopiikkien leikkaamisen ja energiankäytön pienentämisen. Tämä tarkoittaa 10-30% kokonaissäästöä energiakustannuksissa.
RATKAISU 2: Asumismukavuuden maksimointi
Älykkäät termostaatit, sisäilman laatua mittaavat sensorit yhdistettynä sääennusteeseen tarjoavat lämmityksen ohjaukseen tarvittavat keinot erinomaisen asumismukavuuden ylläpitämiseen.
RATKAISU 3: Kiinteistön ylläpidon optimointi
Talotohtori kiinteistöautomaation etähallinta- ja valvomopalvelu yhdessä kattavan sensoroinnin kanssa mahdollistaa reaaliaikaisen kiinteistöjohtamisen, mikä puolestaan mahdollistaa ennakoivan huollon, vähentää huoltokäyntejä ja tuo säästöä kiinteistön ylläpitokustannuksiin.